Main Page

Bolygók – egyenlőre csak a Humán Föderáció bolygói.
Idegen fajok

Háttér – Összefoglaló

Tízezer éve lépett ki az emberiség először az emberiség az űrbe, a hiperűr ókorban, mikor több naprendszert kolonizáltak, és idegen fajokkal ismerkedtek meg. Több évszázad háborúság végén sikerült az embereknek a többi fajt legyőzniük illetve a maguk oldalára állítaniuk és az Orion tanács vezetőjeként pacifikálták a régiót. Beköszöntött a Pax Humanica kora, mely több évezredig tartott.
Ez a kor egy utópisztikus kor volt, de mint minden utópia, disztópia is volt egyben. Béke és jólét jellemezte, azonban a technológiai fejlődés és a kolonizálás megrekedt. Művészi kreativitás és jóléti társadalmak jellemezték, és erős ember-centrikusság. A „deviáns” gondolkodókat üldözték, és lassú hanyatlás jellemezte a Pax Humanica több évezredét. A hanyatláshoz nagyban hozzájárult a hyperspace flux, amely az űrutazás első évezrede után jelentkezett, és egyre hosszabb időtartamokra tette lehetetlenné a naprendszerek közti hiperűr utazást. Végül ötezer évvel ezelőtt beállt egy véglegesnek látszó hyperspace flux, így a Pax Humanica fokozatosan megszűnt.
A Pax Humanica és az azt követő évezredek során a technikai színt visszafejlődött. Ugyan ez nem volt eleinte feltűnő, de a régi költeményekből és festményekből egyértelműen kiderül a hyperűr ókor fejlettebb technológiai szintje: lebegő kastélyok, kézi energia fegyverek és hasonlók köznapiak voltak akkoriban.
9875. évben rendkívüli esemény történt: hyperspace flux megszűnt. A nyersanyaghiánnyal küszködő Társasági Tanács hamar kolonizálás mellett döntött. Az első hullám során három kolónia létesült, közülük legjelentősebb egy ősi emberi kolónia romjain épült Alpha Centauri.
Hamarosan az emberiség találkozott idegen fajokkal és egy ötezer éven át elszigetelten fejlődő emberi kolóniával, Xianggal is. Xiangiak csatlakoztak a Földhöz, így létrejött az Emberiség Galaktikus Föderációja, mely jelentős autonómiát és szavazati jogokat adott a kolóniáknak.
A Föderáció már két újabb kolonizálási hullámot végrehajtott; szilárd szövetséget alapított két idegen birodalommal, a psilonokkal és a trillarianokkal; kereskedelmi kapcsolatot létesített a gnolamokkal; és néhány háborút is megvívott: kettőt a sakkrákkal a trillarianok védelmében, legutóbb pedig a bulrathik ellen, ahol el is vesztettek egy kolóniát. A két korábbi ellenség mellett megjelentek a kaptár-társadalomban élő klackonok, és terjeszkedésük egyre fenyegetőbbé válik. Ha mindez nem lett volna elég fenyegetés, egy új faj jelent meg a színen…

Föderáció

A Föderáció ténylegesen egy föderáció, nagy a kolóniák autonómiája, saját kormányaik, rendfenntartó alakulataik, stb. vannak. Mivel az intersztelláris kommunikációt hetekig utazó futárhajók biztosítják, nagyobb hadseregek megmozgatása pedig évekbe is telik, ez nem is lehet máshogy.
A központi kormány azonban távolról sem dísz, az intersztelláris kereskedelem, az űrflotta és a fajközi kapcsolatok feladatköre az ő kezükben van, ráadásul a nagy központi költségvetés miatt még helyi projektekbe is jelentős beleszólásuk van. Mivel a központi kormányzat a Földön van, ezért óhatatlan az egybefonódás a Földdel, amely még mindig a legnagyobb, leggazdagabb, legnépesebb és legfontosabb bolygó (a Föderáció alkotmánya így is nagyobb befolyást biztosít a kolóniáknak, mint amennyi egy lakosság alapú választási rendszerben lenne).
A Föderáció nem utópia, és nem is paradicsom. Megvan benne a korrupció, az egymással küzdő érdekcsoportok, és a machinálások. Azonban nem is egy romlott, dekadens vagy elnyomó rendszer. Alapvetően pozitív, az egyetlen demokrácia az ismert fajok közt, az emberek szabadok, ugyan a társadalom egy kicsit merevebb, mint a mai, de nem sokkal. Vannak hihetetlenül gazdagok és nagyon szegények, de az állam alapvetően sok erőforrást költ a jó életszínvonal biztosítására. Ráadásul a Pax Humanica korszak hagyatékaként a lelki béke, a művészi és humánus értékek nagy hangsúlyt kapnak az anyagi javakkal szemben.
Mindezt összevetve az Emberiség Galaktikus Föderációja egy jó állam, amiért megéri küzdeni, és hibáival együtt is fontosnak tartják karaktereitek hogy megvédelmezzék.

Műfaj

A világ működése sokban hasonlít a Star Trekre, de még inkább a Babylon 5-re. Egy faj egy állam, ezek alapvetően elkülönülten élnek, bár kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatok vannak köztük. A lépték (6-12 naprendszer fajonként), a fajok száma (az embereknek stabil kapcsolata eddig öt idegen fajjal volt, áttételesen ismernek még kettőt) és a tech level szempontjából is a Babylon 5-höz áll közelebb.
Ami eltér a hagyományos scifiktől az az a tényező, hogy az emberiség (és a legtöbb alien faj is) már tízezer éve (vagyis régebb óta, mint ameddig a történelmi adataik vannak) járt az űrben és kolonizált. Ráadásul a Pax Humanica korában pont az emberiség volt a vezető hatalom, tehát az emberek itt nem az új, lendületes és impulzív faj az űrben, hanem a régi, tekintélyes vezetők (mint a Babylon 5-ben a centaurik „régi császárság dicsősége” toposza).

Gazdaság és technológia

A technológiai és gazdasági fejlődés koncepciója eltér a 20-21. századitól. A föderáció ugyan egy demokrácia és a maihoz sok mindenben hasonlító társadalom, azonban több alapvető ponton eltér a gazdaság működése. Mivel évezredeken át fix technológiai szinten éltek (sőt visszafejlődtek kicsit) egyáltalán nem természetes számukra, hogy 10-20 évente minden technológiai eszköz elavul és hogy minden fejlődik. Ehhez hozzájárul az is, hogy évezredeken át egy ipari társadalmat tartottak fenn egyetlen naprendszer erőforrásaiból, így aztán a „fenntartható fejlődés” elképzelése teljesen idegen számukra: egyensúlyra és szint megtartására törekednek, nem pedig évi valahány százalékos növekedésre.
Ennek egyik következménye a gazdagság formáiban látszódik: nincs tőzsde, nincs pénztőke igazából, nincsenek cégek. Az értékeket a fix termelést biztosító gyárak, üzemek, bányák és szántóföldek jelentik. A gazdaság tehát sokkal régiesebb, mint a modern, a szolgáltatási szektort pedig középosztálybeli, nem túl megbecsült „üzletemberek” viszik, hasonló státuszt töltve be mint egy szatócs, kocsmáros vagy borbély a viktoriánus angliában. A nagy beruházásokat és projekteket állami minisztériumok illetve néhány hihetetlenül gazdag milliomos csinálja, nem pedig a nagycégek.
A másik jellemző, hogy a technológiai újításokból nem lesz piaci termék és nem formálja át a hétköznapok világát. Megvan az évezredeken át bevált tradícionális technológia, amit már nem is mérnökök hanem mesteremberek készítenek, és ezek szerves részét képezik az emberek életének. Ezzel szemben a legújabb fejlesztéseket zseni tudós-mérnökök készítik el állami megrendelésre, vagy dúsgazdag klienseknek, amolyan reneszánsz polihisztorok stílusban.
Ezt a statikus állapotot azonban a kolonizálás és terjeszkedés lassanként megváltoztatja. Az Alpha Centaurin például elkezdtek a tradícionálisnál magasabb fejlettségű termékeket gyártani tömegesen lakossági felhasználásra.

Technológiai stílus

A setting fő inspirációja a hagyományos scifi vonal. Nem kimondottan retro-tech vonalat követ, de az informatika és a biológia kevésbé domináns, mint a modern scifikben/cyberpunkban.
Az évezredeken át fix technológiai szintnek köszönhetően a legtöbb feladatra célspecifikus áramköröket gyártottak, a könnyebben feltörhető és bugosabb általános hardware + célspecifikus software megközelítéssel szemben. Ez, és a lightspeed-lag csökkenti az informatika jelentőségét, bár a legtöbb bolygón van planetary network.
Ezzel szemben a klasszikus scifi repertoár megvan, bár időnként kisebb csavarokkal, ami érdekesebbé, szokatlanabbá teszi. Mesterséges gravitáció és erőpajzsok vannak, illetve kezdetleges mesterséges intelligenciák és robotok is. Power armor a hadseregnél jól bevált, és az emberek épp „mechákkal” kísérleteznek, prototípusok már megjelennek a harctereken.
Gyalogsági fegyverzet terén a railgunok jelentik a csúcstechnológiát, de a hagyományos slugthrowerek és a lézerek is elterjedtek. Járművek és power armoros gyalogság pedig blastereket (részecskegyorsító) is használnak, a legkisebbek jelenleg két méteres „blaster lándzsák”.

Main Page

Master of Orion - Agents of the Alliance Acheron Acheron