Psilon faj

  • Koncepció: fizikailag gyenge szuper-tudósok.
  • Környezet: Alacsony gravitáció (0.4G), kicsit kisebb nyomás, Anyabolygójukon sok Ősök által hagyott rom található.
  • Biológia: Négy kar, nagy fej, egy méter magasak, eredeti biológiai niche: pouncing small predators.
  • Mentalitás: nagyjából becsületesek, alapvetően pacifisták, nem kitartóak háborúban. Kicsit xenofóbok, erősen paranoiásak, tudományos titkaikat féltik, idegeneket nehezen fogadnak be.

Psilon2

Biológiai profil

Egy átlagos psilon 95-110 cm magas, és 14-16 kg. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a psilonok anyabolygóján alacsony a gravitáció, így a legtöbb élőlény jóval nagyobbra nő meg, mint a Földön. A legtöbb nagy testű növényevő és csúcsragadozó a hat-tíz méteres méretkategóriába esik, így az otthoni ökoszférájukban kisméretű ragadozónak számítanak. Ez azt jelenti, hogy jóval több természetes ellenségük volt, mint az embereknek. Enyhén paranoid pszichológiájuk többek között ennek is a következménye.
A psilonok ökológiailag a pouncing predators nichéjébe tartoznak. Karjaikkal fákon másznak, legtöbbször fentről ugranak rá áldozatukra, nagy karmú lábaikkal. Karjaikon is éles karmok vannak, bár valamelyest visszafejlődtek és elgyengültek a civilizációnak és eszközhasználatnak köszönhetően.

Pszichológia profil

Lesből támadó ragadozó mivoltuk pszichológiai profiljukon is meglátszik. Ennek köszönhető kreativitásuk és kiváncsi természetük, mely legfőbb erősségük lett. Viszont a psilonok nem annyira közösségi lények, mint az emberek. Őseik magányosan vagy párban vadásztak, bár nem is territoriálisak és gyakran több család is ugyanazon a gigantikus fán alakította ki odúját. Mindenesetre a közösségi lét egyáltalán nem természetes számukra, nem igény, hanem egy racionális és tudatos döntés. Barátság és összetartozás érzése ismeretlen számukra, legalábbis az emocionális oldala, ezen a téren csak a közvetlen család (egy pár és gyermekeik) az, ami ösztönös társadalmi kapcsolat náluk. Természetesen képesek együttműködni egymással, és ha fiatal koruk óta együtt vannak még érzelmi kötődés is létrejöhet köztük, amolyan fogadott testvéri viszony, de minden, ami ennél több az már tudatos döntés.
Ennek az emberek számára szinte felmérhetetlen következményei vannak: mivel nem köti őket irracionális érzelmi kötődés a közösségekhez, bármikor képesek szembefordulni vele, ugyan az elmúlt évszázadokban uralmon lévő rendszer nagyon sokat dolgozik azért, hogy a faj összetartásáról racionálisan meggyőze a psilonokat – és ez sikerült is. Viszont paranoid természetüket nem sikerült levetkőzniük, más fajokkal szemben pedig végképp nem. Hisz érzelmileg nem értik az emberi hűség fogalmát. Szerencsére azonban racionalitásuknak és konfliktus-kerülő természetüknek köszönhetően alapvetően becsületesetek: nem érzelmi okokból, hanem mert ezt tartják célravezetőnek.
A psilonokból hiányzik bármiféle csorda-szellem, beilleszkedési igény (hacsak nem racionális döntés), manipulálni őket rendkívül nehéz, legfeljebb kiváncsiságuk és mindent-kipróbáló, kihívást kereső természetük az, ami irracionális döntésekre viheti őket.
Őseik fákon élnek, ebből adódóan egyáltalán nem tériszonyosak – mint azt az emberek szörnyülködve állapíthatták meg. A psilon építészet alapját adják a rendkívül magas tornyok, és a korlát nélküli hidak és keskeny függőfolyosók, több száz méter magasságban.
A legmagasabb rangú psilonoknak a „luxusvillái” fákon lévő házikók. Míg az emberi építészet hatalmas és pazarló belső tereket kedveli, addig a psilonok számára a luxus egy kis, praktikus kunyhót jelent, ámde egy indokolatlanul magas torony tetején.

Politikai berendezkedés

A psilonok a hosszú elzártság és az azzal járó hanyatlás során egy pusztító belháborúba süllyedtek, ahol klánok és törzsszövetségek kíméletlenül irtották egymást a kevés erőforássért küzdve. A hyperspace flux elmúltával új remény csillant fel szemeik előtt, nem is annyira a kolonizálás lehetősége (bár a szűkülködő erőforrások miatt ez is rendkívül vonzó volt), hanem szimbólikus jelentősége miatt: ismét várja őket az űr, a felfedezések, a haladás, a tudományos előretörés. Ősi, félhomályba merült legendák kezdtek újra szájról-szájra járni, melyekben őseik a tudomány és a fejlettség éllovasai voltak. Ez és az első expedíciók katalizálták világukat és létrejött egy egységes és racionális központi kormányzat, mely teljhatalommal vette át az irányítást és formálta át a psilon társadalmat és kultúrát, mindezt a közös érdek és a haladás jegyében.
A psilonok így tehát néhány évszázada maguk mögött hagyták belső konfliktusaikat (legalábbis nagyrészüket), egy egységes ideológiai rendszerben nevelik fel gyermekeiket (bár a különböző bolygókon élő népességek közti lassú eltávolodás ezt kicsit kikezdi). Az emberek politikai rendszere számukra ostobaságnak tűnik. Ők a politikai és ideológiai kérdéseket is tudományos kérdésnek tartják. Van egy kialakult konszenzus, hogy mi a dolgok állása, és ezt épeszű ember nem kérdőjelezi meg: se azt, hogy hogy működik az elektromosság, se azt, hogy milyen politika szerint kell kormányozni.
Természetesen nem ők lennének a legjobb tudósok, ha a haladás eszméje idegen lenne tőlük. Azonban a politikai vitákat is úgy kezelik mint a tudományosakat, ha valakinek van egy hipotézise, hogy máshogy kéne vélekedni egy bizonyos kérdésben, akkor kutatásokat végeznek, majd a szakma megítéli, hogy melyik álláspont mellett szól több érv.
Számukra az emberek pluralista demokráciája őrületnek tűnik, nonszensznek tartják, hogy az emberek nem tudnak megegyezni, hogy a jelenlegi ismeretek fényében melyik álláspont a helyesebb. Azt pedig, hogy demokráciában váltogatva próbálják ki elméleteiket olyan ostobaságnak, mintha az aerodinamika egy új hipotézisét nem a tudósok vitatnák meg előbb, hanem építenének hatalmas ipari ráfordítással különféle elven működő repülőket, beszállítanának több százezer utast, majd kilőnék ezeket a repülőgép kísérleteket, hogy így döntsék el, vajon melyik módszer a helyes, mely fajta repülőgépek nem fognak lezuhanni?
Az emberek erre azt szokták felelni, hogy nagyon sok újítást a szaktekintélyek elutasítanak, és ha nem próbálta volna ki őket valaki, sose fogadták volna el a tudósok, pusztán elméleti alapon. Továbbá hozzáteszik, hogy a pszilonok politikai rendszerének a megváltoztatásához az uralmon lévő tudósoknak el kellene fogadni azt a nézetet, hogy nem az ő döntéseik alapján kellene kormányozni, de elfogultan elutasítanak bármi, a hatalmukat megkérdőjelező politikatudományi eredményt (például azt illetően, hogy az emberek egész jól elboldogultak a saját rendszerükkel).

Sötét psilonok

A “sötét pszilonok” mozgalma, amit az emberek neveznek így, egy földalatti ellenzéki mozgalom, ami helyteleníti a más fajokkal létrehozott szövetséget, különösen a technológiai fejlesztések megosztását. Purista ideológiát vallanak, a pszilon elvek megalkuvás nélküli követéséért kardoskodnak. Ellenzőik közül többen rámutattak, hogy maga az ellenzékiségük és a központi kormányzat döntésének elutasítása is eltérés a pszilonok útjától és tipikusan olyan emberi “behatás”, amit ki akarnak a Sötét Pszilonok iktatni. A Sötét Pszilonok ezt úgy magyarázzák, hogy szerintük a központi kormányt korrumpálta az emberekkel való kapcsolat, és ők képviselik a helyes politikatudományi konszenzust.
A Sötét Pszilonok szervezetének kiterjedségét és tevékenységeinek a körét homály fedi. Aggodalmaskodó biztonsági szakértők szerint jóval többről van szó, mint egy egyszerű értelmiségi mozgalomról.

  • Egyéb érdekességek: kevés, de nagy hajó gyártását preferálják.
  • Klónozást használják alacsony népszaporulatuk megsegítésére.

Psilon faj

Master of Orion - Agents of the Alliance Acheron Acheron